Topsector Agri & Food:
samenwerken aan lekker, veilig en gezond voedsel voor 9 miljard mensen

Bron: CBS Monitor Topsectoren 2017

De kracht van de sector

  • De Nederlandse productiviteit, kwaliteit en veiligheid van voedsel hebben geleid tot een mondiaal leidende positie
 van de sector.

  • De innovaties in de Agri & Food sector zijn gericht op een goede en gezonde toekomst.

  • Nederland is de tweede exporteur van voedsel ter wereld en ook steeds meer van kennis en technologie.

Nieuws

Showcase projecten

Gezond leren eten
Sterke duurzame materialen
Reststromen verwerken aan de bron
Kennis en technologie voor aardappelproductie China
Voedselverspilling verminderen
Langer houdbaar en toch vers
Duurzame dierlijke eiwitten
Naar een duurzame zuivelketen
Sluiten kringlopen mineralen
Weerbaarheid door biodiversiteit


Agenda