Werken aan waardering

Bert van ReesGewaardeerd, gezond en veilig, Voorbeeldproject

Vanuit de gedachte dat waardering begint met dialoog, werken de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen op verschillende manieren aan contact tussen burgers/consumenten en voedselproducenten. De topsectoren zijn nauw betrokken bij Dutch Food Week, hét nationale podium waar voeding, voedselproductie en innovatie centraal staan. Tijdens deze week delen partijen uit de sector hun enthousiasme en kennis met de samenleving. Via het al langlopende project ‘Smaaklessen’ komen kinderen op een interactieve, speelse manier van alles te weten over één of meerdere productgroepen uit de Schijf van Vijf. Kinderen leren wat een verantwoord eetpatroon is en komen meer te weten over smaak, duurzame voedselproductie en -consumptie. Via het project ‘AgriFoodMonitor’ wordt om de twee jaar de houding van de burger gepeild. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de basis voor nieuw beleid.

Deel dit bericht