AF-17107 | Agrifoodmonitor 2.0

Bert van ReesProject

Projecttitel: Agrifoodmonitor 2.0
Projectnummer: AF-17107
Kernthema: Gezond & Veilig
Looptijd: 2018
Projectleider: Marleen Onwezen
Betrokken partijen: HAS, Wageningen Economic Research.


Wageningen Economic Research heeft in 2012 de Agrifoodmonitor ontwikkeld en deze monitor is ook in 2014 en 2016 uitgevoerd om de waardering van de agrifoodsector te monitoren. Een nieuw kabinet en een nieuw regeerakkoord vraagt om een aangepaste Agrifoodmonitor. Op basis van de maatschappelijke opgaven zoals die voor het ministerie van LNV in het regeerakkoord genoemd worden en een kritische blik op de drie reeds uitgevoerde peilingen zullen we in dit project de Agrifoodmonitor updaten en aanpassen. Ook zullen we een nieuwe peiling uitvoeren, waarbij de kern van de monitor overeind zal blijven. Daarnaast willen we in de vorm van een flexibel systeem elk peiljaar een gerelateerd vraagstuk aanpakken. Zo behouden we de voordelen van een robuuste kern, die lange termijn trends in beeld brengt, en hebben we ook de mogelijkheid om op flexibele wijze door te ontwikkelen en gerelateerde onderwerpen aan te pakken. We zullen in eerste instantie focussen op de impact van de Dutch Agri Food Week (DAFW) op de waardering van de Agrifoodsector. We zien 2018 als een nulmeting waarbij we een eerste inzicht krijgen in de effectiviteit van een interventie gericht op het verankeren van de agrifoodsector in de maatschappij. Zo bouwen we aan een methodiek die de mogelijkheid biedt om de impact van de DAFW op de waardering van de agrifoodsector op lange termijn in kaart te brengen. 

De geupdate Agrifoodmonitor zal met de voorgestelde aanpassingen gefundeerde kennisontwikkeling genereren voor zowel beleid als de topsectoren. Voor beleid kunnen de bevindingen gebruikt worden om inzicht te krijgen hoe de agrifoodsector ervoor staat en welke trends we zien betreft de waardering. Voor bedrijfsleven kunnen de bevindingen gebruikt worden om inzicht te krijgen in waarden die consumentenkeuzes drijven. Met name verschuivingen en voorspellingen over de tijd zijn erg relevant voor het bedrijfsleven. Ook voor de wetenschap leveren de inzichten in lange termijn trends relevante informatie op over hoe waarden van consumenten zich over de tijd ontwikkelen en waarom dit gebeurt. Bijvoorbeeld: is diervriendelijkheid en smaak voor consumenten belangrijker geworden, en prijs en gemak minder belangrijk? En kunnen we dit verklaren? De inzichten uit de monitor kunnen daarmee gebruikt worden om gedragsinterventies te voeden gericht op een duurzame en gezonde samenleving. 

De agrifoodsector vormt een belangrijk onderdeel van de Nederlandse maatschappij. Het borgen van de license to operate en het vinden van aangrijpingspunten om deze te verhogen dragen bij aan het verankeren van de sector in de Nederlandse maatschappij. Innovatie en transitie gaat om gedrag van mensen, de monitor kan bijdragen aan het beter duiden van de bestaande trends en daarmee aangrijpingspunten bieden voor een transitie naar een sterkere verbinding van burgers met de sector.  

Link:

 

Deel dit bericht