Sluiten kringlopen mineralen

adminShowcase

Op dit moment zijn de kringlopen van mineralen in de landbouw niet gesloten. Via veevoer en kunstmest komen extra mineralen binnen die vervolgens via de mest weer worden afgevoerd. Het sluiten van deze kringlopen betekent flinke stap in de verduurzaming van de sector en tegelijkertijd levert dit interessante business cases op.

Wat doet het project eraan?
In het project is een technologie ontwikkeld waarmee via bioraffinage en andere verwerkingstechnieken groene kunstmest kan worden geproduceerd, waarmee mineralen worden teruggewonnen en waarmee secundaire grondstoffen voor de biobased economy kunnen worden gewonnen. 

Wat levert het project op?
Het project heeft een concept opgeleverd waarmee tegelijkertijd stikstof en fosfaat teruggewonnen kunnen worden uit dierlijke mest. In een vervolgproject wordt dit concept samen met het bedrijfsleven verder ontwikkeld en wordt een demonstratie-installatie gebouwd.

Projecttitel: Meerwaarde mest en mineralen
Kernthema: Nog in te vullen
Looptijd: 2013 – 2016
Budget publiek: € 2.836.000
Budget privaat: € 3.116.000
Projectpartners: LLTB, LTO Noord, Wageningen Research, ZLTO

Deel dit bericht