MIT-15005 | Voedselproductie op verzilte bodem

admin2016, Kernthema Klimaatneutraal, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Voedselproductie op verzilte bodem
Projectnummer: MIT-15005
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2016-2017


Samenvatting

Binnen dit project wordt een oplossing ontwikkeld voor de samenloop van twee actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Dit betreft enerzijds de groei van de bevolking en daarmee de vraag naar voedsel en anderzijds de afname van beschikbare vruchtbare landbouwgrond door het optreden van verzilting.

Het optreden van verzilting betekent dat het zoutpercentage in de bodem aanzienlijk toeneemt. Het zoutpercentage in de bodem wordt dermate hoog dat reguliere landbouw en daarmee reguliere voedselproductie niet meer mogelijk is. De oorzaak hiervan ligt deels bij de mens en deels bij de klimaatverandering.

Dit probleem van verzilte c.q. onbruikbare landbouwgrond wordt wereldwijd ervaren en erkend, maar een oplossing voor zowel de korte- als de lange termijn is nog niet gevonden. De oplossing werd door verschillende partijen tot dusver gezocht in het ontzilten van de bodem en het veredelen van gewassen. Op deze manier blijkt het inderdaad mogelijk om gewassen op een verzilte bodem te verbouwen, het succes blijkt echter van korte duur. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat deze opties met hun bijbehorende beregenings- en bemestingswijzen op de lange termijn resulteren in nog grotere verziltingsproblematiek.

De aanvragers binnen dit project: Texel Saline, Zilt Proefbedrijf en Biomygreen BV erkennen de problematiek, maar hanteren een vernieuwde benaderingswijze. Met “omdenken” hebben zij een projectplan bedacht. Uitgangspunt hierbij is dat de natuurlijke verzilting wordt geaccepteerd, maar de (toenemende) verzilting veroorzaakt door de mens niet. Binnen dit project wordt een teeltstrategie ontwikkeld op basis van natuurlijke mycorrhizaschimmels en bacteriën waarmee voedselproductie op zilte grond mogelijk wordt gemaakt, zonder op korte of op lange termijn het bodemleven negatief te beïnvloeden.

Het doel van dit project is het mogelijk maken van reguliere voedselproductie op verzilte bodems zonder dat het zoutpercentage in de bodem hoger wordt of het bodemleven ander-zijds negatief wordt beïnvloed. Op deze manier kunnen de verwachte ca. 125.000 hectare verzilte grond in Nederland in 2030 een nuttige bestemming krijgen en blijft het mogelijk de toenemende bevolking te voeden. Het resultaat van dit project in de vorm van een teelt-strategie zal wereldwijd inzetbaar zijn.

Deel dit bericht