NWO-15005 | Vital soils for sustainable intensification of agriculture

admin2016, Kernthema Klimaatneutraal, NWO-projecten, Project

Projecttitel: Vital soils for sustainable intensification of agriculture
Projectnummer: NWO-15005
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2016 – 2020
Budget: € 840.000
Projectleider: Prof. dr. ir. W.H. van der Putten
Kennisinstelling: NIOO
Projectpartners: BLGG AgroXpertus, BO Akkerbouw, PPO-AGV, Projecten LTO Noord.


Samenvatting

De landbouw staat voor een enorme uitdaging: meer produceren op duurzamere wijze. Conventionele landbouw levert meer opbrengst, terwijl op organische stof gebaseerde landbouw duurzamer en robuuster is.

Dit project wil de oorzaken identificeren van verhoogde robuustheid in organische landbouw en wil weten hoe je de omvorming van conventionele naar duurzame én hoogproductieve landbouw kunt versnellen. Daarbij onderzoeken we welke factoren succes kunnen voorspellen en we meten in het veld.

Het onderzoek koppelt bodemchemisch-fysisch en bodemecologisch onderzoek aan een langlopend bedrijfssystemenonderzoek op een groot aantal praktijkvelden.

Voortgang

Volgt

Deel dit bericht