MIT-15001 | Virtual Emotion Reader

admin2015, Kernthema Consument en Maatschappij, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Virtual Emotion Reader
Projectnummer: MIT-15001
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2015-2017


Samenvatting

De Nederlandse levensmiddelenindustrie investeert jaarlijks vele miljoenen euros in het ontwikkelen van nieuwe, gezonde producten. Voor deze bedrijfstak is het derhalve van groot belang inzicht te hebben in het keuzegedrag van consumenten. Voordat een nieuw product in de schappen ligt heeft het al vele ontwikkelingsstadia doorlopen en vele beslisrondes doorstaan. In dat proces zijn productalternatieven afgevallen omdat ze niet voldoende marktpotentie hadden. Desalniettemin wordt de marktpotentie van de versies die wel op de markt worden gebracht regelmatig overschat, met een falend product als gevolg.

In dit project slaan Noldus IT (specialist in het meten van gedrag), NIZO (een contractonderzoeksorganisatie voor de levensmiddelenindustrie) en VicarVision (specialist in het meten van menselijke emoties) de handen ineen om een zeer vernieuwende methode te ontwikkelen die menselijke emoties meet op het moment dat de keuze voor een levensmiddel bepaald wordt. Deze meting kan plaatsvinden tijdens een zeer realistische virtuele omgeving of tijdens een werkelijke blootstelling aan (beeld, geur en smaak van) voedsel. Het projectresultaat, een prototype van de ´Virtual Emotion Reader´ zal doorontwikkeld worden tot een commercieel product. Daarnaast zal NIZO het resultaat gaan exploiteren als dienst voor haar klanten.

Deel dit bericht