MIT-14077 | Vat op resultaat

admin2015, Kernthema Slimme Technologie, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Vat op resultaat
Projectnummer: MIT-14077
Kernthema: Slimme Technologie
Looptijd: 2015 – 2016
Projectpartners: Dacom, Landjuweel en Crop-R


Samenvatting

De onzekerheid over de opbrengst van de oogst van een veld is groot. Het is v oor de hele verwerkende industrie zeer belangrijke informatie om te weten hoeveel ton aardappelen er op een bepaald moment onder de grond zit op welke locatie. Met deze informatie kan het gehele productieproces efficiënter ingericht  worden (logistieke planning voor de aanvoer, optimale bezetting beschikbare fabriekscapaciteit en marketing). De beschikbare oogstvoorspellers in de wereld zijn gericht op een regionale voorspelling. Overheden of de Wereldbank kunnen prima met globale regionale voorspellingen sturen. Voor boeren en de verwerkende industrie is regionale Informatie van minder belang. Op dit moment is er wereldwijd geen aardappel oogst voorspeller op veldniveau klaar voor gebruik in de praktijk. Ook automatische samenwerking van een voorspelmodel met een data communicatie infrastructuur is nieuw. De doelstelling van dit project is de ontwikkeling van een basis aardappel oogstvoorspellingsapplicatie op veldniveau Inclusief de communicatie-infrastructuur voor het daadwerkelijke gebruik van de applicatie in de praktijk.

Deel dit bericht