MIT-13011 | Varkens individueel volgen

adminKernthema Slimme Technologie, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Varkens individueel volgen
Projectnummer: MIT-13011
Kernthema: Slimme Technologie
Looptijd: 2014 – 2016
Projectpartners: AgriSyst, Agride Peel Sterksel, BytecomFanner& H.W.J. de Vries Landbouw


Samenvatting

Als je het gedrag van een individueel varken goed kunt monitoren, kun je al in een vroeg stadium ziekteverschijnselen ontdekken. Ook kun je dan beter inspelen op de individuele behoefte van het dier en zo het dierenwelzijn vergroten en tegelijkertijd het rendement vergroten. Individuele monitoring staat echter nog in de kinderschoenen.

Wat doen we er aan?

Met behulp van vernieuwingen in ICT, sensortechniek, hardware, communicatietechniek, modellen en algoritmes wordt een varkensvolgsysteem ontwikkeld dat het eet-, drink-, lig-en loopgedrag van varkens volgt. Op basis van de verkregen informatie kan de zeugenhouder maatregelen nemen in het verbeteren van dierenwelzijn, terugdringen van antibioticagebruik. Ook kan de zeugenhouder tot een betere voerafstemming voor het individuele dier komen en efficiëntere controles uitvoeren.

Voortgang

Volgt

Deel dit bericht