NWO-14002 | Unravelling the mechanisms underlying health and productivity promoting agricultural practices by fine-mapping rhizosphere communities

admin2015, Kernthema Klimaatneutraal, NWO-projecten, Project

Projecttitel: Unravelling the mechanisms underlying health and productivity promoting agricultural practices by fine-mapping rhizosphere communities
Projectnummer: NWO-14002
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2015 – 2019
Budget: € 640.000
Projectleider: Dr. ir. J. Helder
Kennisinstelling: WUR/NIOO
Projectpartners: Clear Detections, SoilTech.


Samenvatting

Relatief eenvoudige vormen van bodem-management, zoals gewasrotatie, bevorderen de groei en ontwikkeling van gewassen. Deze landbouwkundige bewerkingen hebben een effect op de beschikbaarheid van nutriënten voor de plant en op het ziektenonderdrukkend vermogen van de bodem. Planten selecteren rond hun wortels (rhizosfeer) een specifiek een deel van het bodemleven. Dit voorstel onderzoekt de rhizosfeer-gemeenschappen van vijf gewassen en volgt de kwantitatief belangrijkste groepen van het bodemvoedselweb: bacteriën, schimmels, protozoën en nematoden. De onderzoekers monitoren de effecten van bodem-management op de rhizosfeer in de tijd. Uiteindelijk willen we gewasspecifieke diagnostiek ontwikkelen voor een optimaal en duurzaam gebruik van het bodemleven.

Voortgang

Volgt

Deel dit bericht