MIT-16006 | ‘TOOM’ – BigData loggingsysteem voor de vrije kraamzeug

adminKernthema Klimaatneutraal, MIT-projecten, Project

Projecttitel: ‘TOOM’ – BigData loggingsysteem voor de vrije kraamzeug
Projectnummer: MIT-16006
Kernthema: Resource efficiency
Projectpartners:  Provincie Noord-Brabant, Vereijken Hooijer BV.


Samenvatting

De varkenshouderij kent momenteel een moeilijke periode waarin prijzen onder druk staan en er vanuit de maatschappij toenemende druk is om dierenwelzijn te verbeteren en het natuurlijk gedrag van varkens te bevorderen. Ook in de zeugenhouderij speelt deze maatschappelijke discussie al een lange tijd en hoewel de zeugenhouder zich meer en meer genoodzaakt ziet om aanpassingen te doen in zijn stal staat hij voor een lastige keuze. Het vergroten van de bewegingsvrijheid van een zeug zal enerzijds leiden tot het verbeteren van het welzijn van de zeug, maar anderzijds de kans op doodligging van biggen vergroten. Dit laatste is zowel vanuit maatschappelijk als bedrijfseconomisch oogpunt niet gewenst. Het ontbreekt de zeugenhouder aan goede (technische) oplossingen om zijn bedrijf renderend te houden én tegelijkertijd het dierenwelzijn in zijn stal optimaal te houden.

Vereijken Hooijer wil in dit samenwerkingsproject tezamen met een software specialist (DevMob) en een energiespecialist (R&R) een oplossing bedenken en ontwikkelen waarmee een zeugenhouder zijn zeugen vrij los kan laten en tegelijkertijd de biggensterfte nihil wordt. Om dit te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om waardevolle gegevens over het klimaat uit het kraamhok te verzamelen. Het blijkt namelijk dat de zeug en de biggen een ander microklimaat prefereren.

Door temperatuur- en gewichtgegevens te verzamelen uit het kraamhok en in een platform te analyseren, ontstaat de mogelijkheid om specifieke en doelgerichte terugkoppeling te geven over het optimale microklimaat voor zeug én biggen. Deze terugkoppeling wordt vervolgens gebruikt om geautomatiseerd de temperatuur in ieder kraamhok te reguleren, zodat een optimaal microklimaat ontstaat voor zowel de zeug als de biggen. Hierdoor zal een natuurlijke scheiding ontstaan tussen de biggen en de zeug en neemt de kans op doodligging van biggen af, terwijl de zeug een optimale bewegingsvrijheid heeft.

In dit project zal een prototype TOOM worden ontwikkeld en getest om aan te tonen dat het nieuwe vrije kraamhok inclusief datalogging technisch werkt. Door middel van dit project ontstaat een nieuw product voor de zeugenhouderij, waarmee zowel het bedrijfsrendement van de zeugenhouder wordt verbeterd alsook het dierenwelzijn. Door het verlagen van de biggensterfte zullen meer biggen worden afgeleverd aan het slachthuis.

Daarnaast vergroot het vrije kraamhok het welzijn van de zeug, waardoor zij gezonder en vitaler wordt. Dit levert economisch voordeel op, doordat ze betere melkafgifte heeft, minder stress heeft en dus minder snel ziek wordt. Hierdoor zal ze bovendien bij volgende worp méér en gezondere biggen baren.

Daarnaast levert het Vereijken Hooijer een voorsprong op de concurrentie op, omdat Vereijken Hooijer middels deze innovatie een product op de markt kan zetten, waarmee zowel de zeug bewegingsvrijheid krijgt alsook de biggensterfte minder wordt. In West-Europese landen levert dit een groot voordeel op, omdat hier de maatschappelijke discussie omtrent dierenwelzijn en biggensterfte grote druk legt op de sector om verbeteringen door te voeren. Voor DevMob en R&R zorgt een succesvolle introductie van dit nieuwe product in de zeugenhouderij voor marktverbreding en profiteert ze van de voorlopersrol van Vereijken Hooijer.

Deel dit bericht