NWO-14003 | The relative importance of wild pollinators as an agricultural input in seed production

admin2015, Kernthema Klimaatneutraal, NWO-projecten, Project

Projecttitel: The relative importance of wild pollinators as an agricultural input in seed production
Projectnummer: NWO-14003
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2015 – 2019
Budget: € 352.624
Projectleider: Dr. ir. D. Kleijn
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Projectpartners: Nunhems


Samenvatting

Ecosysteemdiensten zijn diensten die de natuur aan de mens levert. Dit project onderzoekt of en hoe wilde bestuivers traditionele landbouwkundige hulpbronnen zoals (kunst)mest kunnen vervangen of aanvullen. We gebruiken de zaadproductie van hybride prei in Zuid-Europa als modelsysteem. We onderzoeken de relatieve bijdrage aan zaadproductie van bestuivers in vergelijking met beschikbaarheid van voedingsstoffen en water. Is het aantal of de soortenrijkdom van bestuivers belangrijker voor effectieve bestuiving? Met de onderzoeksresultaten ontwerpen we strategieën die effecten van bestuivers en externe hulpmiddelen combineren voor een optimale zaadproductie en een gezonde populatie wilde bestuivers.

Voortgang

Volgt

Deel dit bericht