NWO-14009 | SQUASH: a Soil Quality Universally Applicable Soil Health assessment system

admin2016, Kernthema Klimaatneutraal, NWO-projecten, Project

Projecttitel: SQUASH: a Soil Quality Universally Applicable Soil Health assessment system
Projectnummer: NWO-14009
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2016 – 2020
Budget: € 284.000
Projectleider: Dr. R.G.M. de Goede
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Projectpartners: BLGG AgroXpertus, Koppert, PPO AGV, RIVM / DMG.


Samenvatting

Er is dringend behoefte aan een beoordelingssysteem dat bodemkwaliteitsindicatoren koppelt aan ecosysteemfuncties. Dit project gaat een methode ontwikkelen voor het afleiden van bodemkwaliteitsindicatoren door invoeging van deze indicatoren in SQUASH, een te ontwikkelen bodemkwaliteitsbeoordelingssysteem. Algemene principes over relaties tussen diversiteit en ecosysteemfunctioneren vormen de basis voor de nieuwe universele methode om bio-indicatoren af te leiden. Deze nieuwe indicatoren worden samen met bodemchemische en -fysische informatie opgenomen in SQUASH om zo ecosysteemfuncties te beoordelen. Het project leidt tot een internetapplicatie die indicatoren berekent en in een SQUASHmodule die eindgebruikers adviseert over de status van specifieke ecosysteemfuncties.

Voortgang

Volgt

Deel dit bericht