NWO-15001 | Regulation of glandular trichome formation in tomato

admin2016, Kernthema Klimaatneutraal, NWO-projecten, Project

Projecttitel: Regulation of glandular trichome formation in tomato
Projectnummer: NWO-15001
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2016 – 2021
Budget: € 250.000
Projectleider: Prof. dr. J. Memelink
Kennisinstelling: Universiteit Leiden
Projectpartners: Rijk Zwaan


Samenvatting

Veel plantensoorten verdedigen zich tegen mijten en insecten met meercellige klierharen, die gespecialiseerde metabolieten produceren. De effectiviteit van deze barrière hangt af van de klierhaardichtheid. We weten veel over de vorming van eencellige haren in Arabidopsis, maar niet over het ontstaan van meercellige klierharen. Dit project gaat regulatoren van klierhaarvorming in tomaat identificeren door te screenen voor eiwitten die interactie vertonen met twee al bekende regulatoren. Kennis over klierhaarvorming kan worden gebruikt in teeltprogramma’s gericht op vergroting van de klierhaardichtheid in commerciële tomatenrassen die momenteel erg gevoelig zijn voor plagen.

Voortgang

Volgt

Deel dit bericht