MIT-16012 | Project ACRO

adminKernthema Slimme Technologie, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Project ACRO
Projectnummer: MIT-16012
Kernthema: Slimme Technologie
Projectpartners: Birds.ai B.V.,CropZoomer B.V., Provincie Zuid-Holland


Samenvatting

Het doel van ‘Analyse CROps’ (ACRO) is om programmatuur te ontwikkelen voor geautomatiseerde gewasherkenning en –analyse uit luchtbeelden. Met deze informatie wordt het mogelijk om nauwkeurige teeltadviezen op plantniveau te geven, zodat grootschalige precisielandbouw mogelijk wordt. Om dit doel te bereiken worden meerdere innovatieve technologieën ontwikkeld. De eerste stap is om met drones RGB (of: elektro-optische)-, thermische- en multispectrale beelden van een perceel te maken. Met behulp van zelflerende algoritmes op basis van Artificial Intelligence (AI) wint Birds.ai B.V. kwantitatieve informatie uit de hoogwaardige RGB-beelden. Na de individuele gewas herkenning is het voor CropZoomer B.V. mogelijk om uit de thermische- en multispectrale beelden effectief kwalitatieve gegevens (zoals groeistadium van de plant, gezondheid van de plant, waterbehoefte, enz.) te winnen. Aan de hand van deze kwalitatieve gegevens wordt een specifiek teeltadvies voor de individuele plant gegenereerd, welke via een online platform wordt aangeboden aan een akkerbouwer.

Deel dit bericht