AF-16053c | Opfokzeugen in opleiding

adminProject

Projecttitel: Opfokzeugen in opleiding
Projectnummer: AF-16053c
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Veilige en duurzame primaire productie (D3)
Looptijd: 2016 – 2018
Projectleider: Marion Kluivers
Betrokken partijen: ABZ Diervoeding, Coppens Constuctie en Stalinrichtingen, FarmResult, Mts Classens-Classens, Topigs Norsvin International, Varkess, Veterinair Centrum Someren, Wageningen University & Research


Opfokgelten vormen het fundament voor een sociale en goede zeugenstapel. Echter de aandacht voor deze categorie dieren is op het zeugenbedrijf zeer beperkt. Vanaf 2013 is groepshuisvesting van zeugen tijdens de dracht verplicht vanaf vier dagen na inseminatie tot de inleg in het kraamhok een week voor het werpen. Een deel van de zeugenhouders maakt melding van meer of minder ernstige problemen met zeugen in groepshuisvesting, deze vinden hun oorzaak voor een deel in de opfokzeugen die moeite hebben met het voerstation. Daarnaast is de biggensterfte in de kraamstal in 2015 gestegen ten opzichte van voorgaande jaren, wat voor een deel veroorzaakt wordt door het doodbijten en doodliggen van biggen door jonge, onervaren zeugen. Een van de succesfactoren van groepshuisvesting en vermindering van biggensterfte is een goede opfok en socialisering van de opfokzeugen en daarmee minder stress voor de dieren. Door opfokzeugen al tijdens het opgroeien in een sociale groep met oudere zeugen mee te laten draaien en ze op niet kritieke momenten op een positieve manier te laten wennen aan het voerstation, individuele huisvesting en de activiteit van biggen, wordt de basis gelegd voor een sociale moeder met een lange productieve levensduur.

Links:

Deel dit bericht