MIT-16005 | Ontwikkeling van een hightech oesterfarm op land

adminKernthema Klimaatneutraal, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Ontwikkeling van een hightech oesterfarm op land
Projectnummer: MIT-16005
Kernthema: Resource efficiency
Projectpartners: Provincie Zeeland, Seafarm BV.


Samenvatting

De aquacultuursector wordt wereldwijd steeds belangrijker voor de voorziening van visserij- en schelpdierproducten. Binnen de aquacultuur is de kweek van schelpdieren echter onderontwikkeld. Met name de vraag naar een onshore oesterkweeksysteem is in de afgelopen jaren enorm toegenomen door de uitbraak van de oesterboorder en oesterherpesvirus.

Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven, omdat er een hoog kennisniveau is en er een groeiende interesse is naar hoogwaardige regionale schelpdierproducten. Hoewel de afgelopen jaren hoogwaardige kennis is gegenereerd (o.a. door WUR en HZ) op het gebied van schelpdierkweek en aquacultuur, blijft toepassing van deze kennis in nieuwe producten en processen achter in de Nederlandse schelpdiersector.

In dit project wil Seafarm, samen met Murre Techniek, een kweeksysteem ontwikkelen waarin oesters kunnen opgroeien van broed (i.e. oesterlarfjes van enkele weken oud) tot een volwaardige oester. Binnen het project zal er een hightech kweeksysteem worden ontwikkeld waarbij volledig wordt afgestapt van traditionele bewaarsystemen in tubs. Het beoogde duurzame kweekproces o.b.v. volledig geconditioneerde bassins waarin roterende frames worden gehangen met de oesters is revolutionair in de sector en wordt wereldwijd niet toegepast.

Door het systeem volledig te conditioneren met behulp van een meet en regelsysteem, gereguleerd algen te doseren en daarnaast de natuurlijke omstandigheden na te bootsen door de oesters regelmatig te keren, ontstaat een product van hoge kwaliteit met een goede bolling aan de onderzijde, hoge mate van vleesgroei in de schelp en een goed geborsteld product. Door deze hogere kwaliteit benadert het product de kwaliteit van Gillardeau oester. Hierdoor kan een dubbele marktprijs worden gerekend. Grootschalige binnendijkse kweek van oesters is tot dusverre nooit haalbaar gebleken door de hoge mate van handarbeid die nodig is.

In een eerder uitgevoerde haalbaarheidsstudie (Onderzoek duurzame productietechnologie hoogwaardige oesters) is aangetoond dat de ontwikkeling van een dergelijk grootschalig kweeksysteem mogelijk is, mits vrijwel alle handelingen geautomatiseerd kunnen plaatsvinden en daarnaast goede afvoer van afvalstoffen mogelijk is. Binnen het project wordt een systeem ontwikkeld waarbij aan/kweek/afvoer, maar ook verpakken volledig geautomatiseerd plaatsvindt. Aanvragers zijn voornemens een grootschalig systeem te ontwikkelen dat modulair op te bouwen is. Het uiteindelijke doel van Seafarm is het kweken van 5 miljoen oesters op jaarbasis. Door het sterk dalende aanbod en gelijkblijvende vraag is de druk op Seafarm groot om dit project te starten. Murre Techniek verwacht het systeem breed in de markt te kunnen zetten. De interesse vanuit de markt is groot en momenteel zijn er geen alternatieven op de markt.

Uiteindelijk doel van dit R&Dsamenwerkingsproject is het opzetten van een testopstelling om het werkingsprincipe voor het kweken en conditioneren van hoogwaardige en exclusieve oesters te demonstreren en het perspectief voor opschaling van het systeem aan te tonen. De unieke combinatie in de samenwerking van een aquacultuur onderneming met grote mate van ervaring met biologische processen en de technische inbreng van een partij die al tientallen jaren actief is in de ontwikkeling van innovatieve kweekoplossingen voor de visserijsector belooft een succesvolle oplossing.

Deel dit bericht