NWO-12007 | Ontwikkeling van de Bodem Conditie Score als stimulans voor een duurzame landbouw

admin2013, Kernthema Klimaatneutraal, NWO-projecten, Project

Projecttitel: Ontwikkeling van de Bodem Conditie Score als stimulans voor een duurzame landbouw
Projectnummer: NWO-12007
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2013 – 2017
Budget: € 243.115
Projectleider: Dr. ir. C.R. Stoof
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting

Een goede bodemkwaliteit is essentieel voor een duurzame grondgebonden landbouw. Bodemkwaliteit is van doorslaggevend belang voor behoud en verbetering van de landbouwkundige productie met minder input. Dit project werkt aan de verfijning van de BodemConditieScore (BCS), een methode die de gesteldheid van de bodem en het bodembeheer op agrarische bedrijven vaststelt. In twee agrarische landschappen worden conventionele bedrijven vergeleken met bedrijven die alternatieve veelbelovende praktijken hanteren, zoals kringloopbedrijven. De uitkomsten van de BCS worden geïntegreerd in Levenscyclus bepalingen (LCA) en gebruikt als invoer in dynamische simulatiemodellen, om de relatie met ecosysteemdiensten kwantitatief te bepalen.

Deel dit bericht