NWO-14004 | More roses for less: Balancing between crop production, fungal diseases and energy use in greenhouses

admin2015, Kernthema Klimaatneutraal, NWO-projecten, Project

Projecttitel: More roses for less: Balancing between crop production, fungal diseases and energy use in greenhouses
Projectnummer: NWO-14004
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2015 – 2019
Budget: € 295.671
Projectleider: Prof. dr. ir. L.F.M. Marcelis
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Projectpartners: LTO Glaskracht, Philips.


Samenvatting

De glastuinbouw werkt aan productieverhoging en aan terugdringing van het energieverbruik en van chemische bestrijdingsmiddelen. Interacties tussen het microklimaat in kassen, de plantengroei en de ontwikkeling van ziekten en plagen (schimmelziektes) beperken dat streven. Dit project ontwikkelt een nieuwe 3D modelbenadering die de interacties tussen plant, microklimaat en schimmels integreert, specifiek voor de snijrozenteelt en echte meeldauw. Zo kunnen we strategieën ontwikkelen die klimaatbeheersing, belichting (vooral de toepassing van LED belichting), gewasmanagement, energiegebruik en gewasbeschermingsmaatregelen optimaal op elkaar afstemmen.

Voortgang

Volgt

Deel dit bericht