NWO-14008 | Linking aboveground-belowground interactions and plant-soil feedback to improve pest control and sustainability in greenhouse cut-flowers

admin2015, Kernthema Klimaatneutraal, NWO-projecten, Project

Projecttitel: Linking aboveground-belowground interactions and plant-soil feedback to improve pest control and sustainability in greenhouse cut-flowers
Projectnummer: NWO-14008
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2015 – 2017
Budget: € 279.960
Projectleider: Dr. T.M. Bezemer
Kennisinstelling: NIOO
Projectpartners: Biobest NV, WUR Glastuinbouw


Samenvatting

Chrysant is het belangrijkste snijbloemgewas in Nederlandse kassen. Om ziekte-uitbraken te beperken wordt de grond regelmatig gesteriliseerd door te stomen. Inoculatie van gesteriliseerde grond met gemeenschappen van bodemmicro-organismen kan de weerbaarheid tegen bodemziektes verhogen, ook tegen bovengrondse plantbelagers.

Wij onderzoeken hoe die inoculatie de gevoeligheid voor bovengrondse plaaginsecten beïnvloedt, en het effect op de natuurlijke vijanden van bovengrondse plagen, ofwel de biologische bestrijding van deze plagen. Uiteindelijke willen we bodeminocula ontwikkelen die de weerbaarheid van snijbloemen tegen zowel ondergrondse als bovengrondse ziekten en plagen verhoogt.

Voortgang

Volgt

Deel dit bericht