SMP-HT-1601 | Lasting Fields

admin2016, Kernthema Slimme Technologie, Project, SMP-projecten

Projecttitel: Lasting Fields
Projectnummer: SMP-HT-1601
Kernthema: Slimme Technologie
Looptijd: 2016
Budget: € 44.000
Kennisinstelling: Wageningen UR
Projectpartners: Steverink Techniek, Branche Organisatie Akkerbouw, Drone4Agro, Multi-Tool-Trac, Precision Makers, LTO-Noord, Bayer, Agrifirm


Samenvatting
Dit voorstel richt zich op het vormgeven van een onderzoeksprogramma voor een nieuw landbouwconcept voor de teelt van hoogsalderende akkerbouw- en vollegrondsgroente gewassen. Hierin wordt zware grootschalige mechanisatie vervangen wordt door lichte, autonome, innovatieve technologieën. Het gaat om een systeemontwerp waarin alle bewerkingen (grondbewerking, zaaien/planten, gewasverzorging, oogst) in een teelt worden afgedekt via innovaties op het kruispunt van Agriculture en Automation & Control. De beoogde voordelen van de kleinschalige autonome technologie zijn onder andere een verbeterde bodemkwaliteit en teeltrendement en efficiënter gebruik van energie, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Het Seed Money Project richt zich op de vorming van een coherent consortium en samenhangend plan van aanpak voor een PPS. Hiervoor worden in 2 interactieve workshops en themagroepen met deelnemers uit bedrijfsleven en onderzoek: implementatie vraagstukken en verdiepende kennisvragen gearticuleerd; oplossingsrichtingen geschetst met kleinschalige autonome technologie; een kwalitatieve inschatting gegeven van de technische, agronomische en economische haalbaarheid van de geïdentificeerde oplossingsrichtingen. Dit leidt vervolgens tot uitdagingen en een activiteitenplan die in een PPS kunnen worden opgepakt.

Deel dit bericht