NWO-15001 | Harnessing the soil microbiome for improved stress tolerance in crop plants

admin2016, Kernthema Klimaatneutraal, NWO-projecten, Project

Projecttitel: Harnessing the soil microbiome for improved stress tolerance in crop plants
Projectnummer: NWO-15001
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2016-2021
Budget: € 823.000
Projectleider: Dr. M.H. Medema, WUR
Kennisinstelling: Wageningen University and Research
Projectpartners: BaseClear, BASF SE.


Samenvatting

Droogte en ziekten bedreigen talloze landbouwgewassen. De microbiële samenstelling (het microbioom) van de bodem beschermt planten hiertegen. Er is echter weinig bekend over de onderliggende mechanismen. De onderzoekers gaan bioinformatica en microbiële ecologie combineren bij de analyse van het DNA en het microbioom van honderden bodemmonsters. Doel is de identificatie van specifieke micro-organismen en metabolieten met een plantbeschermende werking. Met de resultaten kunnen bodemkwaliteitsindicatoren en natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen worden ontwikkeld. Ook leveren ze fundamentele kennis op voor de verbetering van bodemmicrobiomen ten behoeve verduurzaming van land- en tuinbouw.

Voortgang
Volgt

Deel dit bericht