MIT-15003 | Cloudwerker

admin2015, Kernthema Slimme Technologie, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Cloudwerker
Projectnummer: MIT-15003
Kernthema: Slimme Technologie
Looptijd: 2015-2017


Samenvatting

De inzet van gewas- en bodemsensoren voor het gericht toepassen van bemesting, zaaizaad en gewasbeschermingsmiddelen is nog minimaal. Dit gebeurt op minder dan 1% van de bedrijven.Tegelijkertijd wordt het gezien als dé kans om het bedrijfsresultaat in de akkerbouwsector te vergroten en meer voedsel te produceren. De instapdrempel voor praktisch bruikbare precisielandbouw is momenteel te hoog. Loonwerkers en andere agribusiness partijen spelen op deze marktkans in met nieuwe datadiensten: het leveren van kant-en-klare sensorkaarten aan de boer.

Het grootste struikelblok in de praktijk blijkt het gebruik van software om ruwe data van verschillende type sensoren te analyseren en om te zetten naar bruikbare data. Bestaande softwarepakketten zijn standalone desktop applicaties en niet geschikt voor mobiele visualisatie van “zware” kaartbestanden. Verzamelde data kan op dit moment niet worden gedeeld met de perceel-teeltregistratie van de boer. De ketensamenwerking tussen boer en agrarische dienstverleners moet plug-and-play zijn alvorens deze vorm van precisielandbouw (hightech sensing) gemeengoed zal worden en daarmee bereikbaar voor iedere boer. Tevens kunnen de huidige kosten in data infrastructuren van de loonwerkers met minimaal 25% worden verlaagd.

Het meest vernieuwende aan dit project is de ontwikkeling van een cloudapplicatie om sensordata van de loonwerker te koppelen aan de percelen in de bedrijfsmanagementsoftware van de boer (teeltregistratie). Ruwe data van verschillende type sensoren kunnen automatisch worden gedetecteerd, ingelezen, worden vertaald naar bruikbare sensorkaarten en worden gekoppeld aan de klanten van de loonwerker. Zowel de loonwerker als de boer kunnen de digitale sensorkaarten op het veld inzien op hun mobiel of tablet. Ook hebben loonwerkers en grote akkerbouwbedrijven de mogelijkheid om op basis van de sensordata percelen te rangschikken op prioriteit van behandelen. Hierdoor kunnen machines efficiënter worden ingepland en kunnen de juiste teeltmaatregelen worden genomen voor een maximale opbrengst van het gewas.

Door de inzet van cloudsoftware is het mogelijk om de digitale sensorkaarten te delen. Loonwerkers en teeltadviseurs kunnen met de cloudapplicatie taakkaarten maken die vervolgens ingelezen kunnen worden op de boordcomputer van de tractor van de boer. Deze nieuwe cloudapplicatie en ketensamenwerking is wereldwijd vernieuwend en maakt het voor akkerbouwers, loonwerkers en andere agribusiness partijen mogelijk om snel en simpel aan de slag te kunnen met precisielandbouw.

Deel dit bericht