NWO-14007 | Clever Cover Cropping: Synergistic Mixtures for Sustainable Soils

admin2015, Kernthema Klimaatneutraal, NWO-projecten, Project

Projecttitel: Clever Cover Cropping: Synergistic Mixtures for Sustainable Soils
Projectnummer: NWO-14007
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2015 – 2020
Budget: € 890.177
Projectleider: Prof. dr. E. Hoffland
Kennisinstelling: WUR/NIOO
Projectpartners: Agrifirm Plant bv, Joordens Zaden, P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, Vandijke Semo bv


Samenvatting

Hogere biodiversiteit leidt tot hogere productie en toevoer van organisch materiaal naar de bodem, en tot accumulatie van duurzame bodem-organische stof. Dat werkt opbrengstverhogend en bevordert essentiële ecosysteemfuncties van de bodem. Dit project onderzoekt of diversificatie en menging van gewassen deze gewenste effecten in de akkerbouw kunnen realiseren. We gebruiken vanggewassen die buiten het groeiseizoen worden geteeld en vervolgens als dood materiaal in de bodem belanden. Dit project moet bijdragen aan vergroening en gewasdiversificatie, en een hogere productie van het hoofdgewas met minder gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Voortgang
Volgt

Deel dit bericht