NWO-12008 | Bioflocs, the key to feed fish more with less

admin2013, Kernthema Klimaatneutraal, NWO-projecten, Project

Projecttitel: Bioflocs, the key to feed fish more with less
Projectnummer: NWO-12008
Kernthema: Resource Efficiency
Looptijd: 2013 – 2017
Budget: € 253.115
Projectleider: Prof. dr. J.A.J. Verreth
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting

Leven in de oceaan ontwikkelde zich met ‘mariene sneeuw’, een mengeling van afval en micro-organismen, als belangrijke schakel in het voedselweb. Bioflocs die in water gevormd worden tijdens aerobe afbraak van organische reststromen zijn vergelijkbaar met mariene sneeuw. Gebruik van bioflocs in de aquacultuur verbetert de nutriëntbenutting en diergezondheid terwijl de vervuiling vermindert: meer met minder.

Dit project onderzoekt hoe bioflocs bijdragen aan de voeding en functionele stabiliteit (homeostasis) van de darm in vissen. Speciale aandacht heeft de vraag hoe microbiële gemeenschappen in bioflocs en darm een bijdrage leveren aan het in stand houden van darmfunctie en gezondheid.

Deel dit bericht