SMP-HT-1602 | Big data procesmanagement vleeskuikenketen

admin2016, Kernthema Slimme Technologie, Project, SMP-projecten

Projecttitel: Big data procesmanagement vleeskuikenketen
Projectnummer: SMP-HT-1602
Kernthema: Slimme Technologie
Looptijd: 2016
Budget: € 34.000
Kennisinstelling: Wageningen UR
Projectpartners: GMV/FME, Marel, Vencomatic, Pas Reform, Nutreco, Kuijpers Kip


Samenvatting
De vleeskuikenketen inclusief toeleverende industrie is een belangrijke factor voor de Nederlandse economie. Vrijwel alle toonaangevende (technologie) bedrijven in deze sector hebben hun basis in Nederland. Nederland is hun proeftuin bij uitstek voor internationaal te vermarkten productconcepten en productiewijzen. De Nederlandse pluimveeketen kenmerkt zich door sterk ondernemerschap binnen diverse schakels in de keten maar beperkte ketensamenwerking. Optimalisering van de keten is de noodzakelijke volgende stap.

In dit voorstel slaan toonaangevende toeleveranciers van de vleeskuikenketen de handen ineen om, in samenwerking met een geïntegreerde keten en kennisinstellingen, inzicht te krijgen in relevante sturingsparameters in de keten om op basis daarvan het procesmanagement in de keten te verbeteren.
De te realiseren publiek-private samenwerking heeft een technische kant (werkwijze bij dataverzameling en -koppeling, analyse en gebruik) en een sociaal economische kant (definiëren randvoorwaarden voor data delen).

Het levert de industrie tevens nieuwe inzichten en daarmee exportproducten op.

Deel dit bericht