AF-EU-20037 | IoT4Potato

Bert van ReesEU-projecten, Project

Projecttitel: IoT4Potato – Data-driven Smart Farming services for supporting potato producers across Europe
Projectnummer: AF-EU-20037
Missie: Sleuteltechnologieën Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
Looptijd: 2019- 2020
Projectleider: Wouter Meijninger
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: NEUROPUBLIC, Delphy, Farm Frites, Agricultural Research Institute (Cyprus), TzOV Agro LV


De aardappel is zeer gewild product. De verwachting is dat de consumptie van aardappelen zal blijven groeien. De teelt loopt echter tegen een aantal grenzen aan. Het areaal is beperkt, stagneren aardappelopbrengsten per hectare, zijn er zorgen om bodemkwaliteit en biodiversiteit, en wordt het gebruik van gewasbescherming en nutriënten verder beperkt. Daarnaast staat de sector voor een nieuwe uitdaging met de oproep om de kringlopen binnen de landbouw verder te sluiten. IoT4Potato heeft als doel om de ecologische voetafdruk van aardappelproductie verder te verlagen. Door het gebruik nieuwe technieken, slimme sensoren (“Internet der dingen”) en radar satelliet data wilt IoT4Potato het gebruik van water, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen verlagen d.m.v. verbeterde adviezen aan de boer. Binnen IoT4Potata zal ook gebruik worden gemaakt van radar satelliet data. Radar biedt extra voordelen t.o.v. ‘traditionele’ satelliet data, het is ongevoelig voor bewolking (in Nederland maar ook in EU-landen kan bewolking hardnekkig zijn) en geeft aanvullende informatie die van belang kan zijn voor adviezen. Radar satelliet data wordt al veel gebruikt (monitoren van ontbossing) maar voor het monitoren van gewassen gedurende het groeiseizoen (bv detectie van groeiachterstand, afwijkingen, variaties binnen percelen) is nog een relatief onontgonnen terrein.

 

Website

Deel dit bericht