AF-EU-20029 | FutureMARES

Bert van ReesEU-projecten, Project

Projecttitel: FutureMARES
Projectnummer: AF-EU-20029
Missie: Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren
Looptijd: 2020- 2024
Projectleider: Pauline Kamermans
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Universitaet Hamburg, Aarhus Universitet, Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, Fundacion Azti – Azti, Center For Advanced Studies In Arid Zones, Secretary Of State For Environment, Food And Rural Affairs, Centro Interdisciplinar De Investigação Marinha E Ambiental, Fondazione Centro Euro-Mediterraneosui Cambiamenti Climatici, Agencia Estatal Consejo Superior Deinvestigaciones Cientificas (Csic), Coastal Zone Management Authority And Institute, Devon County Council, Deltares, Danmarks Tekniske Universitet, Fciencias.Id – Associacao Para A Investigacao E Desenvolvimento De Ciencias, Helmholtz Zentrum Fur Ozeanforschung Kiel, Hellenic Centre For Marine Research, Iceta Instituto De Ciencias, Tecnologias E Agroambiente Da Universidade Do Porto, Israel Oceanographic And Limnological Research, Institut De Recherche Pour Le Developpement, Institut National De Recherche En Sciences Et Technologies Pour L’environnement Et L’agriculture, Marine Biological Association Of The United Kingdom, Norsk Institutt For Vannforskning, Plymouth Marine Laboratory, Consorzio Di Gestione Dell’area Marina Protetta Del Promontorio Di Portofino, University Of Southampton, Stockholms Universitet, Suomen Ymparistokeskus, Johann Heinrich Von Thuenen-Institut, Bundesforschungsinstitut Fuer Laendliche Raeume, Wald Und Fischerei, Wcmc Lbg, Universita Di Pisa, Universidad De Vigo


Het doel van FutureMARES is om sociaal verantwoorde en economisch rendabele acties, strategieën en op natuur gebaseerde oplossingen voor duurzaam menselijk medegebruik te bieden voor klimaatadaptatie en -mitigatie om toekomstige mariene biodiversiteit en ecosysteemdiensten te behouden en het natuurlijk kapitaal te maximaliseren. De bijdrage van Wageningen Marine Research (WMR) en Wageningen Economic Research (WEcR) richt zich op kustzeeën en estuariene ecosystemen, en meer bepaald op oesterriffen in de Zuidwestelijke Delta en de Noordzee. Oesterriffen kunnen een rol spelen bij verduurzaming van een veerkrachtige Noordzee door substraat te bieden waarop andere organismen zich kunnen vestigen (verhoging van de biodiversiteit) of in kunnen schuilen (verhoging van de productiviteit). Daarnaast kunnen oesterriffen in de Zuidwestelijke Delta fungeren als golfbrekers die meegroeien met de zeespiegelstijging en zo helpen bij aanpassing aan versnelde zeespiegelstijging en toenemende weersextremen. Tot slot kunnen oesters door hun schelpvorming en sedimentinvang mogelijk bijdragen aan opslag van koolstof. Verschillende herstelprojecten zijn in ontwikkeling, maar er is nood aan een beter begrip van de mogelijke bijdrage van oesterriffen aan klimaatadaptatie en –mitigatie. FutureMARES geeft hier invulling aan.

 

 

Deel dit bericht