AF-EU-20028 | Panacea

Bert van ReesEU-projecten, Project

Projecttitel: Panacea
Projectnummer: AF-EU-20028
Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
Looptijd: 2019- 2024
Projectleider: John Verhoeven
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Center for Renewable Energy Sources and Saving, Alma Mater Studioum – Universita di Bologna University, Imperial College of Science Technology and Medicine University, Agricultural University of Athens, Faculdade de Ciencia e Technologiada – Universidade Nova de Lisbon University, Iniciativas Innovadoras, Association de CoordinationTechnique Agricole, Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, Asociata Clusterul Agro-Food-Ind Napoca BIOS AGROSYSTEMS, Cooperativas Agro-Alimentarias de Espana u de Coop Sociedad Cooperativa, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Lietuvos Agrariniu ir Misku Mokslucentras, BioWarmia Bioenergia Bioresurowce, ARKEMA France


Panacea is gericht op de implementatie van niet-voedingsgewassen in de Europese landbouw. Het project heeft als doel om de opgedane kennis en ervaringen in projecten uit de EU kaderprogramma’s van de laatste decennia te evalueren op hun resultaat en effecten op de primaire productie en ontwikkeling van de biobased industrie. De oorzaken van succes of falen van projecten zal worden geëvalueerd met specifiek aandacht voor de kennisbehoefte en overdracht van kennis aan de landbouwsector en de (potentieel) verwerkende industrie van biobased grondstoffen om de productie en toepassing van niet-voedingsgewassen te kunnen stimuleren.
Output 2020:
• Rapport SWOT analyse van kansen en mogelijkheden voor niet-voedingsgewassen in Europa
• Een tweetal practice-abstracts met succesverhalen van NFC’s voor verdere disseminatie van de resultaten.
• Training event voor adviseurs en boeren over de teelt van NFC’s
• Eind-evenement van het project, waarin alle verzamelde kennis op een rij wordt gezet.
Beoogde toepassingstermijn van de kennis is op korte termijn en dan met name bij de primaire productie, adviseurs, toeleverende industrie en verwerkende industrie. 2020 is het laatste jaar van het project.

 

 

Deel dit bericht