AF-EU-20026 | i2Connect

Bert van ReesEU-projecten, Project

Projecttitel: i2Connect
Projectnummer: AF-EU-20026
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
Looptijd: 2019- 2024
Projectleider: Floor Geerling-Eiff
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: National Agricultural Advisory Service, Research Institute of Organic Agriculture, Agridea, Internationalen Akademie für land- und hauswirtschaftliche Beraterinnen und Berater, University of Hohenheim, Ministry of Agriculture and Fishery (MAPA), ProAgria, Assemblee permanente de chambres d’agriculture, Agricultural University of Athens, The Agricultural Technical Institutes (ACTA), Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek (ILVO), South Eastern Europe Advisory Service Network, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Széchenyi István University, CIRCA, Teagasc, CREA, Lithuanian Agriculture Advisory Service, EUFRAS, Latvian Rural Advisory and Training Centre, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, AGRICULTURAL ADVISORY CENTRE IN BRWINÓW, Consulai


Het i2connect-project werkt met 32 organisaties samen aan de ontwikkeling van competenties en vaardigheden van agrarische adviseurs voor het faciliteren en stimuleren van innovatie onder boeren en tuinders op het boerenerf, met als doel de Europese primaire productie te verduurzamen en daarmee een veilige, schone, gezonde en gewaardeerde landbouw te realiseren. De voornaamste projectactiviteiten zijn een EU-brede inventarisatie van de huidige adviespraktijken, analyse van best practices van innovatiesupport, de ontwikkeling van trainingsprogramma’s voor adviseurs en (train-de-)trainers (t-d-t), scholing, excellence classes, interregionale uitwisselingen tussen adviseurs en de ontwikkeling van de randvoorwaarden en condities (binnen de adviesinstituties en het beleid) om innovatiesupport binnen het regime te borgen en verankeren. Het project beoogt als output binnen de EU adviseursnetwerken en -organisaties: 1) een cultuur te ontwikkelen voor innovatiesupport en 2) een breed netwerk te creëren van getrainde EU innovatiesupporters. I2Connect richt zich i.h.b. op innovatiesupport voor operationele groepen, vanuit de boerenpraktijk gestuurde innovatieprojecten, onder de plattelandsontwikkelingsprogramma’s van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de verschillende lidstaten (in Nederland POP3 en vervolg).

 

Deel dit bericht