AF-EU-19041 | SPECTORS

Bert van ReesProject

Projecttitel: SPECTORS
Projectnummer: AF-EU-19041
Missie: Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
Looptijd: 2017- 2020
Projectleider:  Sander Mücher
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Bureau Waardenburg BV, Wageningen Research, Innosieve BV, Wageningen, KnowH2O, Berg en Dal, Obtrasec BV, QLark BV, Wageningen, Soil Cares Research BV, WUR Alterra BV, Oost NV, AeroVision BV, KWR Watercycle Research Institute BV, Red Merito, University of Twente, Planungs‐ und Vermessungsgesellschaft Ansperger mbH, GeSa Gesellschaft für Schaden‐ und Sicherheitsanalysen mbH, IMST GmbH, ISIS‐IC GmbH, Kropp Industriedesign, Römer Hydraulik‐Pneumatik‐Maschinentechnik GmbH & Co. KG, RheWaTech UG,   Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V., Landwirtschaftskammer NRW, Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Niederrhein (Forst NRW), Dronespective UG, Hochschule Rhein‐Waal, Kamp‐Lintfort & Kleve Forschungszentrum Jülich, Universität Trier


SPECTORS is een Nederlands-Duits high-tech (INTERREG) initiatief van 24 samenwerkende organisaties uit het bedrijfsleven, research organisaties en universiteiten om het marktpotentieel van civiele drone-technologie te benutten door middel van sensorinnovaties voor remote monitoring in o.a. de landbouw en natuur. De innovatieve productideeën komen met name vanuit de deelnemende SMEs uit Nederland en Duitsland, die ons specifiek hebben benaderd voor  vegetatie monitoring met drones (landbouwgewassen en natuurlijke gewassen), waarvoor Wageningen de co-ordinatie heeft. Eindgebruikers zijn direct betrokken bij de ontwikkeling van de producten, zoals de duitse Naturschutz en het Nederlandse Bureau Waardenburg voor de monitoring van natuurgebieden. Vanwege dit vraaggerichte ontwerp van de projectactiviteiten wordt het ontwikkelen van de juiste diensten vergroot, en met name voor landbouw en natuur. Ons belangrijkste doel is het identificeren van vegetatietypen en hun begrenzing, het identificeren van specifieke plantensoorten en het meten van plant traits zoals vegetatie hoogte en biomassa.

Website

 

Deel dit bericht