AF-EU-19032 | NIVA

Bert van ReesProject

Projecttitel: NIVA
Projectnummer: AF-EU-19032
Missie: Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
Looptijd: 2019- 2022
Projectleider: Rob Lokers
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: RVO (Nederland), ASP (frankrijk), NPA (Litouwen), AGEA (Italie), OPEKEPE (Griekenland), FEGA (Spanje), DAA (Denemarken), DAFM (Ierland), ARIB (Estland), INRA (Frankrijk), CREA (Italie), TEAGASC (Ierland), WITT (Ierland), UT (Estland), Neuropublic (Griekenland), Sinergise (Slovenie), ITREE (Lithouwen), ABACO (Italie), TRAGSA (Spanje), ZLTO, Landbrug (Denemarken), EEB (Brussel) 


NIVA is een H2020 Innovation Action, gestart vanuit DG-AGRI en DG Connect om de digitalisering van de landbouw te faciliteren. Innovation Action betekent dat het project digitale innovaties demonstreert via ‘real-live pilots’. NIVA brengt 27 partners bij elkaar, geleid door WR. Verder bestaat het consortium uit 11 betaal-agentschappen (overheidsorganen), een aantal onderzoeksinstellingen (INRA,TEAGASC, etc), technische ICT partners (e-GEOS, TRAGSATEC, SINERGISE, etc), en boerenorganisaties (ZLTO, SEGES, Neuropublic). 

Het NIVA project realiseert versimpeling van de betalingen aan boeren i.k.v. het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en betere vaststelling van milieu-prestaties van de landbouw, beide door een technologie-transitie (aardobservatie, Big Data Analytics, precisie-registratie) te realiseren. Via ‘large-scale pilots’ worden innovatiesin het monitoren van de prestaties van de landbouw getest. De lidstaten van de Europese Unie hebben allemaal Integrated Monitoring en Application Systems (IACS) draaien, die betaling aan boeren regelen volgens de regels van het GLB, en die controleren of boeren zich qua areaal en beheer aan de afspraak houden. In kader van het nieuwe landbouwbeleid (2020-2024) wordt er meer nadruk gelegd op de milieu prestaties van de primaire landbouwsector, waarbij de lidstaten die milieu-prestaties gaan monitoren. Ook moeten de systemen voor boeren makkelijker te gebruiken worden, door zogenaamde automatische ‘click-&-pay’ systemen: de boer valideert de informatie die voor hem gegenereerd wordt op basis van aard-observatie en rekenmodellen. Tegen deze achtergrond test het NIVA project via 9 “large Scale Pilots’ innovaties in de IACS.  

Namens NL zijn RVO en ZLTO betrokken, naast WR. In totaal gaat er 1.8Meuro naar NL partners, wat bijna 20% van het project budget is. WR en RVO coordineren samen het Innovation Ecosystem dat goede kansen biedt om sterke NL spelers qua techniek en landbouw te positioneren (bijv. JoinData, VeldLeeuwerik, NEO, eLeaf, VanderSat).

RVO leidt een large scale pilot op het gebruik van gegevens uit landbouwmachines (trekkers, maaimachines, etc) om de kartering van landbouw percelen automatisch te doen. Hierbij zijn er links met data infrastructuren om data te kunnen delen van de boer naar het betaalagentschap, en alogrighmes om datas van machines slim in te kunnen zetten voor monitoring. Hierbij wordt de machine een soort sensor voor RVO om perceelsgrenzen te bepalen. In het bepalen van het monitoringsinstrumentarium voor milieu prestaties zijn er ook kansen om aardobservatie met machine learning algorithmes in te zetten. 


Website

Deel dit bericht