AF-EU-19016 | DISARM

Bert van ReesProject

Projecttitel: DISARM
Projectnummer: AF-EU-19016
Missie: Kringlooplandbouw
Looptijd: 2019- 2021
Projectleider: Marion Kluivers
Kennisinstelling:
Wageningen University & Research
Betrokken partijen:ZLTO, Innovation for Agriculture, Institute for Agricultural and Fisheries Research, Ghent University, International Dairy Federation, Nutrition Sciences, SEGES: Landbrug & Fodevarer F.M.B.A., AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, Instituts Techniques Agricoles, SC ANGST RO SRL, Latvijas Lauksaimniecibas universitate/ Latvia University of Agriculture, European Farmers & Agri-Cooperatives


DISARM is gericht op disseminatie van innovatieve best practices uit onderzoek en praktijk voor wat betreft het terugdringen van antibioticumresistentie en -gebruik. Dit is niet alleen van belang voor de veehouderij, maar ook voor het effectief in kunnen blijven zetten van (kritische) antibiotica in de humane geneeskunde. Dit belang geldt voor alle Europese landen. Antibioticumgebruik en daarmee gepaard gaande resistentie varieert enorm van bedrijf tot bedrijf, wat impliceert dat met disseminatie en adoptie van best practices een vergaande reductie bereikt kan worden. Ophalen en verspreiden van deze kennis, via onder andere een uitgebreide Community of Practice, is de essentie van DISARM, waarbij veehouders, dierenartsen, erfbetreders, industrie en onderzoek betrokken worden om de meest effectieve en kosten efficiënte strategieën te identificeren en benutten. In Nederland is in de afgelopen jaren een grote reductie van antibioticumgebruik in de veehouderij gerealiseerd, maar deze afname stagneert. Voor een verdere reductie is uitbreiding en inzet van (praktische) innovatieve, effectieve strategieën noodzakelijk. Met DISARM wordt niet alleen wetenschappelijke kennis verzameld en uitgewisseld, maar met name ook kennis over strategieën die in diverse landen en sectoren in de praktijk al effectief zijn gebleken. Nederland zal hiermee in staat zijn een verdere reductie van antibioticuminzet en antibioticumresistentie te bewerkstelligen om daarmee haar vooraanstaande positie in de agrifoodsector te kunnen handhaven. 

Deel dit bericht