AF-EU-19003 | AquaIMPACT

Bert van ReesProject

Projecttitel: AquaIMPACT
Projectnummer: AF-EU-19003
Missie: Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
Looptijd: 2019- 2022
Projectleider: Jochen Hemming
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Dorset


Doel van het project is het demonstreren en valideren van nieuwe fokkerij en voedingstechnologieën voor de Europese aquacultuur. Deze technologieën worden opgeschaald naar commercieel gebruik en daarvoor geoptimaliseerd. Gebruikmakend van principes van kringlooplandbouw, dragen de technologieën bij aan voedselzekerheid, dierwelzijn, en duurzaamheid. Het project richt zich op zalm, forel, zeebrasem, en zeebaars. Deze soorten worden in Europa geproduceerd en zijn belangrijk voor de Nederlandse consumptie. Het Nederlandse bedrijfsleven is actief in fokkerij van aquacultuursoorten en automatisering van fenotypering, wat de fokkerij weer ten goede komt. Het consortium bestaat uit 11 bedrijven en 13 onderzoeksinstituten uit 9 Europese landen, met een solide track record op het gebied van technologische vooruitgang ten behoeve van industrie en consument. 

Website

Deel dit bericht