AF-EU-18040 | Space@Sea

Bert van ReesProject

Projecttitel: Space@Sea
Projectnummer: AF-EU-18040
Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
Looptijd: 2017- 2020
Projectleider: Robbert Jak
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: GEO@SEA NV, Bluewater Energy Services BV, GICON, Icepronav Engineering S.R.L., TU Delft, TU Hamburg-Harburg, URostock, UDuisburg-Essen, TUGraz, MARIN, DST


Het project Space@Sea beoogt de ontwikkeling van meervoudig-inzetbare (multi-use) platforms die veilige en kostenefficiënte werkruimte op zee bieden. Vanwege de groei van de wereldbevolking en de schaarste van de ruimte op land is er een stijgende behoefte aan de productie van duurzaam voedsel en hernieuwbare energie op zee en in de oceanen. In de toekomst zal hieraan een toenemende bijdrage zijn van vis- en zeewierboerderijen en (drijvende) wind turbines, een trend die ook in Nederland actueel is. Ook bewoonde (drijvende) eilanden zijn een actuele trend, zo wordt gedacht aan een werkeiland ten behoeve van de windsector op het Nederlandse deel van de Doggersbank, of buitengaatse havenfaciliteiten. Deze ontwikkelingen vragen om flexibele en schaalbare concepten die een verscheidenheid aan activiteiten op zee mogelijk maken. Door eilanden op te bouwen uit modules en deze te standaardiseren kunnen, net zoals bij zeecontainers, kosten bespaard worden. Elke (combinatie van) module(s) kan een eigen functie huisvesten, zoals aquacultuur, bewoning, haven, energie-hub.

Momenteel zijn in Nederland verschillende pilots voor aquacultuur op zee, waaronder de kweek van zeewier. De investeringskosten voor faciliteiten op zee blijken vooralsnog (te) hoog en de ontwikkeling van drijvende (multi-use) eilanden kan op termijn deze kosten verlagen. Ter voorbereiding is kennis nodig over de potenties van deze drijvende eilanden voor toepassing voor dekweek / teelt van vis, mosselen, zeewier en combinaties hiervan op offshore locaties en wat de randvoorwaarden zijn voor de toe te passen technologie, de economie en ecologie. Ook de aspecten van (voedsel-)veiligheid, gezondheid en milieu dienen te worden betrokken. Deze aspecten én de mogelijkheden voor aquacultuur vormen de werkpakketten die door WMR in het Space@Sea project getrokken worden.

Deel dit bericht