AF-EU-18039 | SmartCow

Bert van ReesProject

Projecttitel: SmartCow
Projectnummer: AF-EU-18039
Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
Looptijd: 2018- 2020
Projectleider: Kees van Reenen
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Institut National De La Recherche Agronomique, SRUC, The University Of Reading, Leibniz-Institut Fur Nutztierbiologie, TEAGASC -Agriculture And Food Development Authority, Aarhus Universitet, Institut De Recerca I Tecnologia Agroalimentaries (IRTA), Centre Wallon De Recherches Agronomiques, Institut de l’Elevage, Federazione EuropeaDi Zootecnica, Agrimetrics, UKINRA Transfert


SmartCow is een Europees project/consortium waarin de belangrijkste en meest toonaangevende Europese rundvee ‘research infrastructures’ (RIs) worden geïntegreerd, met als belangrijkste doel om het gebruik en de ontwikkeling daarvan gezamenlijk en gecoördineerd te bevorderen, om op die manier de Europese rundveesector te helpen en ondersteunen bij de verdere verduurzaming van rundvee productiesystemen (vleesvee en melkvee). Specifieke doelstelling zijn:

  • De ontwikkeling van een programma voor ‘Trans National Access’ (TNA) waarbij bedrijven en publieke stakeholders zoals instituten enuniversiteiten toegang krijgen tot ‘state of the art’ onderzoeksfaciliteiten in Europa;
  • Verbeteren en harmoniseren van onderzoeksmethodes en -protocollen op het terrein van gezondheid en welzijn van rundvee, en van duurzame productiesystemen in Europa, realiseren van kennisuitwisseling en training;
  • Realiseren van innovatief gezamenlijk onderzoek (‘Joint Research Activities’) op het terrein van: (i) productie efficiëntie en emissies, (ii) de ontwikkeling van biomarkers (proxies) voor efficiëntie en (methaan)emissie, en (iii) de benutting van sensordata en andere (big) data uit SmartCow RIs voor de ontwikkeling van multivariate methoden voor het phenotyperen van gezondheid, gedrag en efficiëntie van runderen.

Door SmartCow profiteert de Nederlandse rundveesector maximaal van internationale kennis, onderzoeksfaciliteiten.

 

 

Deel dit bericht