AF-EU-18038 | POWER

Bert van ReesProject

Projecttitel: POWER
Projectnummer: AF-EU-18038
Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
Looptijd: 2018- 2021
Projectleider: Herman Vermeer
Kennisinstelling:
Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Aarhus University, University of Natural Resources, Thünen Institut, CREA-SUI Agricultural Economic Research Institute, Wageningen Livestock Research, Technical Research Institute of Sweden, Research Institute for Organic Farming, Institut National de la Recherche Agronomique, Centre for development of outdoor Livestock Production


De Europese biologische varkenshouderij staat nog steeds voor uitdagingen ten aanzien van haar ecologische en economische concurrentiepositie. Hoge biggensterfte, verminderde gezondheid na het spenen en ammoniakemissie vragen om meer veerkracht op het niveau van dieren en productiesystemen. POWER draagt aan verbetering bij door het begin van het productiecyclus aan te pakken: de opfok van het jonge, biologisch gehouden varken.POWER biedt nieuwe wetenschappelijke en praktische kennis op 3 aandachtsgebieden: 1) Ontwerp en beheer van huisvestingssystemen die opgroeiende varkens een stimulusrijke (natuurlijke) omgeving bieden, en die het risico op emissies van de uitloop verminderen; 2) Ontwerp van kraamstallen en selectie op genotypeom de overleving van biggen te verbeteren en 3) Managementstrategieën om de darmgezondheid en biggenprestatie na het spenen te verbeteren. Het verminderen van stress door het aanbieden van de juiste omgeving, vergroot het vermogen van jonge dieren om de eerste weken gezonder door te komen, waardoor de behoefte aan antibiotica wordt verminderd.De Nederlandse Vereniging van Biologische varkenshouders en biologisch voerfabrikant Reudink ondersteunen de doelstellingen van het project, en dragen bij aan succesvolle opzet via onderzoek op praktijkbedrijven.

 

Deel dit bericht