AF-EU-18027 | Moloko

Bert van ReesProject

Projecttitel: Moloko
Projectnummer: AF-EU-18027
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
Looptijd: 2018- 2022
Projectleider: Willem Haasnoot
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Consiglio Nazionale Dell Richerche, Plasmore SRL, Centre Suisse D’Electronique et de Microtechnique, Instituto Superiore di Sanita, Parmalat SPA,  Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung, Technologian tutkimuskeskus (VTT), Bewarrant, Nemzeti El El Miszerlanc-Biztonsagi Hivatal, Quadrachem Laboratories Limited, Milkline S.R.L.


De belangrijkste doelstelling van het MOLOKO-project is het mogelijk maken van het in-lijn meten van veiligheids- en kwaliteitsparameters in de melkketen. Dit wordt bewerkstelligd door het ontwikkelen, produceren, implementeren en valideren van een zelfbesturende, geautomatiseerde, geminiaturiseerde en geïntegreerde fotonische sensor.Het project beoogt om meerdere parameters tegelijkertijd en in-lijn in melk te kunnen meten (multiplex),waaronder diverse antibiotica en toxinen (veiligheidsparameters) en de eiwitten lactoferrine en caseïnen (kwaliteitsparameters),waardoor de veiligheid en kwaliteit beter kunnen worden gewaarborgd. Binnen de immunochemische diagnostiek wordt tevens een innovatieve manier van dierproefvrije recombinant antilichaamontwikkeling getoetst,hetgeen het gebruik van dergelijke essentiële ingrediënten voor de toekomst moet kunnen garanderen. Het in-line kunnen meten maakt het mogelijk om tijdens het productieproces (melken en verwerken) de kwaliteit en veiligheid continu te monitoren en waar nodig direct in te grijpen zodat de kwaliteit en veiligheid van het product optimaal zijnen verliezen vermeden worden.Inde huidige productieprocessen worden de meeste van dergelijke testen niet of achteraf uitgevoerd.

Deel dit bericht