AF-EU-18023 | LOGIC

Bert van ReesProject

Projecttitel: Logic
Projectnummer: AF-EU-18023
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
Looptijd: 2017- 2020
Projectleider: Marjo Koets
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Fortress Biorex Food Diagnostics, Xenobics, Scienion


De wens tot de ontwikkeling van multi-analiet, eiwit-gebaseerde diagnostische testen iseen prominent onderwerp van de diagnostische industrie, niet alleen in de humane diagnostiek maar ook in veterinaire, voedsel/voer, landbouw en omgevingssectoren.De groep BioSensing & Diagnostics (BSD) van Wageningen Food & Biobased Research is een belangrijke speler in dit veld; de ontwikkeling van multi-analiet diagnostische platforms werd een aantal jaren geleden al gestart. In dit project ontwikkelt BSD een nieuw multi-analiet platform, gebaseerd op het snelle en gebruiksvriendelijke immunochromatografische principe, tot een applicatie waarmee voedselproducten met één test en on-site kunnen worden gecontroleerd op de aanwezigheid van 5 tot 7 antibiotica binnen een tijdsbestek van 10 minuten. Daartoe worden arrays van antigenen en/of antilichamen geprint met behulp van een bio-inktjet printer waarmee volumes vanaf 100 picoliter kunnen worden geprint. Signaaldetectie wordt gerealiseerd met koolstofnanodeeltjes en met behulp van een real-time video-reader die in samenwerking met de HAN (locatie Arnhem) wordt ontwikkeld. De reader kan draadloosworden bestuurd middels een app op een smartphone of tablet voor on-site applicaties. Resultaten kunnen vervolgens (ook draadloos) worden verstuurd naar gewenste ontvangers (bv QA manager). De spin-off mogelijkheden van deze technologieontwikkeling voor de groep BSDvan WFBRis groot, niet alleen voor andere toepassingen binnen het voedselveiligheids-domein, maar ook daarbuiten zoals bijvoorbeeld bij voedselkwaliteit/-fraude, landbouw en watercultuur en veterinaire en humane gezondheidszorg.

Deel dit bericht