AF-EU-18022 | Inno4Grass

Bert van ReesProject

Projecttitel: Inno4Grass
Projectnummer: AF-EU-18022
Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
Looptijd: 2017- 2019
Projectleider: Agnes van den Pol-van Dasselaar
Kennisinstelling:
Wageningen University & Research
Betrokken partijen: LTO, Aeres Hogeschool Dronten, Assemblee Permanente des Chambres d’Agriculture, Institut de l’élevage, INRA, Gruenlandzentrum, Landwirtschaftskammer Niedersachsen, University of Göttingen, Trame, Association Wallonne de l’Elevage, RHEA, Wielkopolska Izba Rolnicza, Poznan University of Life Sciences, Svenska Vallforeningen, Swedish University of Agricultural Sciences, Associazione Italiana Allevatori, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Laimburg Research Centre for Agriculture and Forestry, Teagasc


Het doel van Inno4Grass is het verhogen van de ecologische,economische en sociale duurzaamheid van de Europese grondgebonden veehouderij door innovaties in graslanden. Gras is het landbouwgewas met het grootste areaal in Nederland en is van groot belang voor de Nederlandse veehouderij. In de afgelopen decennia was de aandacht van praktijk en onderzoek echter meer op de dieren en de stal gericht. Inmiddels is duidelijk dat optimale inzet van de productiefactor grond (o.a. via beweiding) van groot belang is om duurzaamheid en economisch rendement te waarborgen. Inno4Grass identificeert innovaties op het gebied van grasland en beweiding in de Nederlandse praktijk,verdiept de kennis hierover in onderzoeken stimuleert implementatie in de praktijk.Inno4Grass ontwikkelt kennis over het gebruik van grasland en de interactie tussen bodem, gras en koe op bedrijfsniveau. Naast de bedrijfstechnische en sociaaleconomische aspecten wordt ook kennis over de impact op milieu en dierenwelzijn ontwikkeld en kennis over sociale barrières voor implementatie.De nauwe samenwerking tussen de Nederlandse partners uit onderzoek, onderwijs en praktijk staat garant voor impact op relatief korte termijn. Inno4Grass levert daarnaast vanuit Europa een waardevol kennisnetwerk over gras en beweiding aan Nederland. Binnen dit netwerk wordt in acht landen gewerkt aan innovaties die voor een deel ook toepasbaar zullen zijn in Nederland.

Deel dit bericht