AF-EU-18015 | FREEBIRDS

Bert van ReesProject

Projecttitel: Freebirds
Projectnummer: AF-EU-18015
Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
Looptijd: 2018- 2020
Projectleider: Thea van Niekerk
Kennisinstelling:
Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Louis Bolk Instituut, Institute for Agricultural and Fisheries Research, Università degli Studi Milano, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Science, Institute of Genetics and Animal Breeding Polish Academy of Sciences


Het project beoogt inzicht te geven in de relatie tussen het gebruik van de buitenuitloop en de gezondheid en het welzijn van kippen (vlees- en leg) enerzijds en de mineralenbelasting van de uitloop anderzijds. Daarbij beoogt het project slimme tools en management strategieën te ontwikkelen voor verbetering van het uitloop systeem voor biologische productie. Het project richt zich opde thema’s gedrag en welzijnsaspecten,parasieten,darmgezondheid en mineralenbelasting van de bodem en duurzaamheid van verschillende rassen.Het Nederlandse deel richt zich vooral op het onderdeel gedrag en gezondheid. In een proefstal in België wordt met behulp van individuele tracing inzicht verkregen in het gedrag van individuele dieren in relatie tot uitloopgebruik. Hierdoor kan een directe link gelegd worden tussen uitloopgebruik en gezondheid en parasietenbelasting. Vervolgens wordt op praktijkbedrijven in Nederland onderzoek gedaan om verkregen inzichten te valideren.Het project zal leiden tot een beter inzicht in het uitloopgebruik door kippen, het effect ervan op de dieren en mogelijkheden om via management hierin bij te sturen. Dit zal pluimveehouders helpen bij de ontwikkeling van succesvollere houderijpraktijken en bijdragen aan een duurzamere biologische pluimveeproductie.

Deel dit bericht