AF-EU-18013 | EUPiG

Bert van ReesProject

Projecttitel: EUPiG
Projectnummer: AF-EU-18013
Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
Looptijd: 2016- 2020
Projectleider: Hans Spoolder
Kennisinstelling:
Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Agriculture and Horticulture Development Board, ZLTO, Boerenbondvereniging voor Projecten, Interprofession Nationale Porcine, FRSEGES PS, Deutscher Raiffeisenverband, Vágóállat és Hús Szakmakozi Szervezet és Terméktanács, Gran Suino Italiano, Polski Zwiazek Hodowcow, Animal Health ETT, Beta Technology Ltd, Stichting Wageningen Research, Institut de Recerca I Technologia Agroalimentaries, Centro Ricerche Produzioni Animali, TEAGASC -Agriculture and Food Development, Agrifood and Biosciences Institute, Veterinaermedizinische Vienna, Institut du Porc Association, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Doel van het project is om (internationaal) beschikbare kennis, beschikbaar te krijgen voor de praktijk. Dat gebeurt in een jaarlijkse cyclus van vraagarticulatie en kennisverspreiding over het gevraagde onderwerp. Voor de vraagarticulatie roepen de betrokken producentenorganisaties (waaronder ZLTO in NL) jaarlijks hun achterban op om specifieke probleemgebieden te benoemen. Daar gaat EUPiG dan mee aan de slag, door via een prijsvraag, de ‘Grand Prix’, de beste praktijkoplossingen te verzamelen. Deze worden beoordeeld door een team van deskundigen, en de varkenshouders met de beste oplossingen worden geselecteerd om als ‘Ambassador’ mee te helpen aan kennisverspreiding over dat probleemgebied. Ook daar zijn de producentenorganisaties weer aan zet: zij werken actief aan deze communicatie naar hun achterban. De POV hecht aan het EU voorstel vanwege het belang voor de varkenshouderij en de aansluiting bij de kennis en innovatie waar ze momenteel invulling aan geeft. De betrokken producentenorganisaties hebben in de voorbereiding voor een aantal hoofdthema’s gekozen, die ook voor NL actueel zijn:1) Dierenwelzijn,2) Diergezondheid,3) Vleeskwaliteit/keten en 4) Precisieproductie. De jaarlijkse cyclus van vraagarticulatie –kennisverzameling –kennisoverdracht –vraagarticulatie zal er voor zorgen dat de specifieke vragen (de subthema’s) en de antwoorden actueel zijn.

Deel dit bericht