AF-EU-17014 | Diverimpacts

Bert van ReesEU-projecten, Kernthema Consument en Maatschappij, Project

Projecttitel: Diverimpacts
Projectnummer: AF-EU-17014
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2017 – 2022
Projectleider: Wijnand Sukkel
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting

In de landbouw is een continue schaalvergroting gaande. Niet alleen het aaneengesloten oppervlak van één enkel gewas neemt toe, maar ook de genetische diversiteit in gewassen wordt door veredeling steeds kleiner. Dit is zorgelijk, want diversiteit is een belangrijke bouwsteen van weerbaarheid. DiverIMPACTS benadert gewasdiversiteit vanuit twee invalshoeken: diversiteit in tijd en diversiteit in ruimte in allerlei mogelijke varianten zoals diversiteit van het bouwplan, vruchtwisseling, introductie van nieuwe gewassen, onderzaai, groenbemesters, mengteelten en perceeldimensionering. In het project gaat het zowel om de primaire productie als om de belemmeringen en ‘lock ins’ in de ‘upstream’ (mechanisatie, genetica etc) en de ‘downstream’ ketens. De Nederlandse inbreng richt zich voor een belangrijk deel op de uitvoering van een drietal ‘case studies’, de begeleiding van multi-actor processen en op het uitvoeren van een aantal experimenten rond gewasdiversiteit in de ruwvoederproductie en in de akkerbouw/vollegrondsgroententeelt.

Links

Website

Rapportage 2017

Deel dit bericht