AF-18140 | Vervolgproject “Actieteam verbetering productsamenstelling 2”

Bert van ReesProject

Projecttitel: Vervolgproject “Actieteam verbetering productsamenstelling 2
Projectnummer: AF-18140
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2018
Budget publiek: € 150.000
Projectleider: Miriam Quataert
Betrokken partijen: FNLI, Wageningen University & Research


Een gezond voedingspatroon is belangrijk voor een goede gezondheid. Het verbeteren van de samenstelling van voedingsmiddelen en het aanbod als geheel, waaronder gerechten en het assortiment in de retail, horeca en catering, dragen hier aan bij. Zo maakt een product met betere samenstelling het makkelijker voor de consument om de gezonde keuze te maken. De partijen Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben zich in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling tot doel gesteld om de samenstelling van producten te verbeteren. Het akkoord beschrijft dat de verschillende partijen zich hiervoor gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, inzetten in de komende jaren (2014-2020). De scope van dit akkoord is met name gericht op zout, verzadigd vet en/of calorieën (vet en suikers) met een bredere ambitie om het productaanbod als geheel te verbeteren. Partijen maken voor productcategorieën ketenafspraken ten aanzien van maximale gehaltes voor zout, (verzadigd) vet en suiker en/of calorieën. Nieuwe afspraken worden gemaakt en bestaande afspraken worden jaarlijks geëvalueerd. In 2017 is het project  “Actieteam verbetering productsamenstelling” opgestart om het bedrijfsleven te ondersteunen bij de ambitie om zout, verzadigd vet en/of calorieën (suiker en vet) in producten te verlagen. 

Dit vervolgproject “Actieteam verbetering productsamenstelling 2” behelst dienstverlening aan bedrijven door relevante experts uit het werkveld, met als doel om de industrie te ondersteunen met praktische technologische kennis rondom het verbeteren van de productsamenstelling. Op deze manier kan een bijdrage worden geleverd aan het maken van een gezondere keuze door de consument, wat op zijn beurt bijdraagt aan het verbeteren van de volksgezondheid. De ondersteuning bestaat uit adviesgesprekken,  een terugkom moment bij het betrokken instituut om de behaalde resultaten te bespreken en ondersteuning te bieden bij de implementatie en een workshop met ingrediëntenleveranciers van zout-, suiker-, en vetvervangers.

Links:

Deel dit bericht