AF-18112 | Beheersing van Campylobacter in de pluimveesector 2.0

Bert van ReesProject

Projecttitel: Beheersing van Campylobacter in de pluimveesector 2.0
Projectnummer: AF-18112
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Veilige en duurzame primaire productie (D3)
Looptijd: 2019 – 2022
Budget publiek: € 1.400.000
Budget privaat: € 1.556.000
Projectleider: Miriam Koene
Betrokken partijen: Nepluvi, Pluimned, Wageningen University & Research


Campylobacter is de meest voorkomende bacteriële veroorzaker van voedselinfecties in Nederland en kip is daarbij een belangrijke bron van besmetting. In dit project werken kennisinstellingen samen met de pluimveesector (primaire vleeskuikensector en slachterijen) aan het terugdringen van besmetting met Campylobacter in pluimvee om zo het aantal ziektegevallen bij de mens te verlagen. Het doel van deze PPS is de pluimveevleessector in Nederland, en meer specifiek per bedrijf op maat gesneden, handvatten te bieden om het niveau nog verder terug te dringen. Het resultaat is daarmee een set van vernieuwende maatregelen waarmee de insleep van Campylobacter op primaire bedrijven kan worden beperkt en vernieuwende maatregelen waarmee (kruis)besmetting tijdens het slachtproces kunnen worden gereduceerd. Hiertoe zullen een zestal onderzoekslijnen worden gevolgd, waaronder monitoring van Campylobacter besmettingen op het primaire bedrijf en op slachthuizen, het faciliteren van gewenst gedrag in het kader van hygiënevoorschriften d.m.v. nudging, ontwikkeling van snelle detectiemethoden voor Campylobacter, onderzoek naar de risico’s van Campylobacterbesmetting rondom uitladen, onderzoek naar verschillen tussen reguliere vleeskuikens en tragere groeiers en in kaart brengen van eventuele risico’s van (afval) water voor besmetting van Campylobacter in de omgeving van slachterijen en pluimveebedrijven. Einddoel is om de Nederlandse dalende tendens van humane Campylobacter gevallen, die tegenstrijdig is met de Europese stijgende trend, verder voort te zetten.
Links:

Deel dit bericht