AF-18041 | Naar gezondere en duurzamere winkels

Bert van Rees2019, Kernthema Consument en Maatschappij, Project

Projecttitel: Naar gezondere en duurzamere winkels
Projectnummer: AF-18041
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Waardering van voedsel (D1)
Looptijd: 2019 – 2021
Projectleider: Marieke Meeusen
Betrokken partijen: The Food Research Company, HAK B.V., Koppert Cress, RoyalZon, Verstegen, Vrumona, Young Perfect, Wageningen Economic Research.


Aanleiding voor het project is dat Nederlandse consumenten niet gezond genoeg eten, waardoor ze ontvankelijk zijn voor voedingsgerelateerde ziekten, die de maatschappij geld kosten en de kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. Daarom is er de maatschappelijke uitdaging om gezonder te eten waardoor we gezonder blijven en worden. Dat willen consumenten zelf ook: gezondheid is een van de belangrijkste aankoopargumenten voor voedsel. Echter in de supermarkt maken consumenten niet altijd de gezonde keuze. Het lukt consumenten beter om een gezonde keuze te maken als de omgeving hen hierbij ondersteunt. Dit geldt ook voor de duurzame keuze. De overheid heeft ook als ambitie om een gezond en duurzaam voedselsysteem te stimuleren, waarbij consumenten worden ondersteund bij het maken van gezonde en duurzame keuzes, leidend tot een sterkere agrifoodsector en een groter algemeen maatschappelijk welzijn. Een duwtje in de rug kan consumenten dus helpen. Het is echter nog niet altijd duidelijk welke aanpassingen het meest effectief zijn om consumenten te ondersteunen. De wetenschap vraagt ook om meer inzicht in voedselkeuzegedrag met name waar het gaat om de invloed van verschillende factoren, getest in real life settings en op langere termijn.
Het doel van deze PPS is (1) meer inzicht in voedselkeuzegedrag in de retailsetting, (ii) met focus op de omgeving/context en (iii) oog voor de interactie tussen duurzaam/gezond waarbij (iv) interventies getoetst worden in real life setting (v) op langere termijn en (vi) passend in (nieuwe) businessmodellen van supermarkt en producenten. Daarbij gaat het om (1) de inrichting van
de winkelvloer en (2) het aanbieden van maaltijdboxen met meerdere (gezondere) componenten, getest in o.a. supermarkten. De interventies zullen gebaseerd zijn op de nieuwste inzichten uit de literatuur om op deze wijze de bestaande kennis (uit wetenschap en praktijk) te gebruiken om effectieve interventies te ontwikkelen. Het resultaat is ook een gedragsmodel om consumentenkeuzes in de retail beter te begrijpen.
De interventies en wetenschappelijke output zijn vernieuwend – ook omdat ze meer interactie tussen supermarkt en producenten vragen – en leiden tot nieuwe manieren om consumenten
te ondersteunen in hun gezonde en duurzame voedselkeuzegedrag op een manier die past in de business van de retailsettings.
Beoogde impact voor sector, wetenschap en maatschappij is: gezondere consumenten, die beter bediend worden, met meer toegevoegde waarde en afzetmogelijkheden voor bedrijven, waardoor maatschappelijke kosten van gezondheidszorg en milieubelasting dalen en wetenschappelijke kennisleemten inzake voedselkeuzegedrag gevoed worden met nieuwe inzichten.
Links:

Deel dit bericht