AF-18007 | Implementatie interventies eetomgeving op het werk

Bert van Rees2019, Kernthema Consument en Maatschappij, Project

Projecttitel: Implementatie interventies eetomgeving op het werk
Projectnummer: AF-18007
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Waardering van voedsel (D1)
Looptijd: 2019 – 2021
Projectleider: Marieke Meeusen


De aanleiding voor het project is de uitdaging om mensen gezonder te laten eten, waarmee het risico op voedingsgerelateerde ziekten wordt verlaagd. Met een lagere incidentie van chronische ziekten verbetert voor een grotere groep de kwaliteit van leven en verminderen de kosten van de gezondheidszorg. Mensen willen zelf ook vaak gezonder eten en de werkomgeving kan daartoe een heel goede stimulerende omgeving zijn. Bovendien zien steeds meer werkgevers een rol voor het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van hun werknemers. In de eerste plaats omdat ongezonde leefstijl en specifiek obesitas bij dragen aan arbeidsuitval, ziekteverzuim en verlies aan productiviteit. Werknemers met overgewicht hebben een 16% hogere kans op arbeidsongeschiktheid, hetgeen zelfs naar 53% oploopt voor obese werknemers. Ook het ziekteverzuim ligt hoger bij mensen die te zwaar zijn. Maar ook omdat werkgevers aantrekkelijker worden voor werknemers wanneer ze aandacht schenken aan vitaliteit, zo vindt MKB (10%), grootbedrijf (16%) alsook werknemers (8%).
Werkgevers kunnen werknemers helpen en stimuleren om zelf te werken aan hun inzetbaarheid door programma’s aan te bieden waar ze begeleid en gestimuleerd worden om te werken aan een gezondere leefstijl. In deze vitaliteitsprogramma’s krijgt voeding een steeds prominentere plaats; nu gaat de aandacht vooral uit naar het mogelijk maken van een goede werk-prive balans, beperken van het ziekteverzuim als begeleiding en coaching.
Cateraars kunnen helpen om gezonde(re) voeding een prominentere plaats te geven. Zij kunnen hun opdrachtgevers, de werkgevers, beter van dienst zijn door voedingsmiddelen zó aan te bieden dat het hun werknemers helpt om de gezondere keuze te maken. Dat is echter niet altijd eenvoudig. Het is zoeken naar een balans tussen wat opdrachtgevers zeggen te willen, de financiële en organisatorische kaders binnen de organisatie en dat wat gasten/werknemers uiteindelijk doen.
In verschillende studies zijn allerlei interventies in out of home en werkgevers settings ontwikkeld. Er ligt al een heel stevige basis. Deze studies leveren inzichten op hoe gedrag in bepaalde settings van werkomgeving is te stimuleren naar een gezondere keuze. De nu volgende stap is om te kijken (i) of en welke interventies ook geborgd worden binnen de organisaties en ook op langere termijn werken, waarbij de gedragsverandering beklijft met (ii) welke effecten op voedselkeuze- en eetgedrag van werknemers alsook (iii) welke effecten op (beleving van) vitaliteit en gezondheid van werknemers en tevredenheid bij hen over hun werkgevers die hen helpen bij het stimuleren van een gezond voedingspatroon. Daarbij is er behoefte aan inzicht in een succesvolle implementatie en de impact van deze interventies.
Daarmee komen we tot het doel van dit project: Meer inzicht in de lange termijn effecten van (bij voorkeur meervoudige) interventies binnen de werkomgeving op (1) het consumentengedrag en (2) het daaruit voort vloeiende effect op (gepercipieerd) welzijn en vitaliteit van de werknemer, de zelf ervaren gezondheid van de werknemer en (3) de bedrijven (cateraars, werkgevers) die de interventie implementeren.
Ook leidt het project tot inzicht hoe bedrijven (cateraars en werkgevers) gestimuleerd kunnen worden om de interventies te implementeren. Beoogd resultaat van deze PPS is inzicht in welke interventies gericht op het stimuleren van werknemers om gezonder te eten in een werkomgeving welke (langere termijn) impact hebben op consumentengedrag, alsook op de ervaren vitaliteit/gezondheid van de werknemers en hun tevredenheid over hun werkgever. Ook resulteert deze PPS in inzicht in de effecten op de bedrijven die de interventies kunnen implementeren (zoals: vitalere, gezondere en tevredener werknemers, alsook effect op logistiek, kosten, HRM) en hoe deze interventie uit te rollen in de praktijk resulterend in de impact dat deze interventies daadwerkelijk ingezet kunnen worden door cateraars bij hun opdrachtgevers, werkgevers.

Website

Deel dit bericht