AF-17005 | Breaking habits for the better: Behavioral change towards more sustainable foods

Bert van Rees2018, Kernthema Consument en Maatschappij, Project

Projecttitel: Breaking habits for the better: Behavioral change towards more sustainable foods
Projectnummer: AF-17005
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Waardering van voedsel (D1)
Looptijd: 2018 – 2020
Budget publiek: € 300.000
Budget privaat: € 300.000
Projectleider: Monique Vingerhoeds
Betrokken partijen: Kikkoman Europe R&D Laboratory, Noldus Information Technology, Unilever R&D, Wageningen University & Research


Wat is er aan de hand?
Om de groeiende wereldbevolking van voldoende en duurzaam geproduceerde voeding te voorzien, zijn grote veranderingen in het eetpatroon noodzakelijk. Voedselkeuze wordt voor een groot deel bepaald door gewoontes en gewoontes zijn moeilijk te doorbreken.

Wat doet het project eraan?
In het project wordt onderzocht hoe voedingsgewoontes ontstaan en onder welke omstandigheden deze kunnen wijzigen. Met deze kennis kunnen duurzame en gezonde voedingsmiddelen worden ontwikkeld die beter passen bij de huidige voedingsgewoontes of bij nieuwe gewoontes.

Wat levert het project op?
De kennis uit dit project geeft de industrie de mogelijkheid om met meer succes gezondere en meer duurzame producten te ontwikkelen en te vermarkten.

Links:

Deel dit bericht