AF-16204b | Praktijkcentrum emissiereductie veehouderij

Bert van ReesProject

Projecttitel: Praktijkcentrum emissiereductie veehouderij
Projectnummer
: AF-16204b
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2019 – 2022
Budget publiek: € 3. 100.000
Budget privaat: € 200.000
Projectleider: Hilko Ellen
Betrokken partijen: Animal Live Plus Poultry, Avined, Aquamar, Freshlight Agri, PTC+, Gemeente Ede, Granovi, Inno+, Jansen Poultry Equipemnt, Optiklep, Provincie Gelderland, Smits Agro, Static Air, Veko Ventilatie, Wageningen University & Research


In december 2016 is het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij bekrachtigd door veel partijen, waaronder de veehouderijsector, de overheid en de kennisinstellingen. Het is een triple helix manifest om de lokale bijdrage van de veehouderij op de luchtkwaliteit te verminderen en tegelijk te borgen dat de veehouderij duurzaam toekomstbestendig is.

De aanleiding van deze samenwerking zijn de relatief hoge concentraties in de food valley van onder andere fijnstof, geur en ammoniak en de lokale bijdrage van de veehouderij daarin, gecombineerd met berichtgeving over gezondheidseffecten.

Met het manifest hebben de partijen een gezamenlijke route uitgezet met daarin grofweg twee sporen:

  • Bestuurlijk: optimalisatie/kansen benutten binnen vergunningverlening, scenarioberekeningen, afstemming en aanpassing regelgeving rijksoverheid.
  • Praktijk: Kennis verzamelen en delen over emissiereducties, innovaties bevorderen en faciliteren, meetmethodes en -strategieën testen en verbeteren.

De afgesproken praktijkroute is de directe aanleiding voor de oprichting van een Praktijkcentrum voor Emissiereductie in de Veehouderij. Onder deze vlag willen we voortdurend samenwerken aan het versneld ontwikkelen en praktijkrijp brengen van haalbare en betaalbare emissiereducerende maatregelen en stalsystemen. Hiertoe worden praktijkproeven met innovatieve technieken verrichten op pluimveebedrijven.

Links:
Website
Rapportage 2018

Deel dit bericht