AF-16204a | Gezondheid voor mens en dier door systeemverandering in de pluimveehouderij

Bert van ReesProject

Projecttitel: Gezondheid voor mens en dier door systeemverandering in de pluimveehouderij
Projectnummer: AF-16204a
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Veilige en duurzame primaire productie (D3)
Looptijd: 2019 – 2022
Budget publiek: € 1.320.000
Budget privaat: € 487.000
Projectleider: Bram Bos
Betrokken partijen: Avined, Kipster, Vencomatic Group, Wageningen University & Research


De pluimveehouderij in Nederland staat voor de grote uitdaging om de emissies van fijnstof in tien jaar tijd te reduceren met 50 tot 70 procent, om de risico’s voor de volksgezondheid te verminderen. Tegelijkertijd is er de opgave van integrale verduurzaming, waarvan verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid, en de verbetering en versterking van de relaties met lokale omgeving een belangrijk en vitaal onderdeel zijn. Hoewel er verschillende beloftevolle maatregelen en technieken beschikbaar zijn om de fijnstofemissies terug te dringen, is het niet eenvoudig om met dergelijke technieken hoge reducties te behalen zonder in te boeten op andere duurzaamheidsdoelstellingen. Daarvoor zijn systeemvernieuwingen nodig, waarin de houderij in haar omgeving op een structureel andere manier wordt vormgegeven.

Dit programma is gericht op het interactief ontwerpen én mogelijk maken van pluimveehouderij die de risico’s voor de gezondheid van omwonenden door onder andere de emissies van fijnstof, endotoxinen en ammoniak aanzienlijk vermindert en tegelijkertijd een verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid realiseert. Dit vereist niet alleen systeemvernieuwing op het schaalniveau van het houderijsysteem, maar ook op het niveau van lokale gemeenschappen, waarin pluimveehouderij een prominente rol speelt. Het gaat daarbij niet alleen om technologische vernieuwing, maar ook om een structurele verbetering van de relaties en communicatie met de omgeving, vernieuwde wet- en regelgeving en handhaving/toepassing daarvan en het scheppen van voorwaarden in de keten om investeringen terug te verdienen. Deze systeemvernieuwingen zijn gebaseerd op ontwerpprincipes die deels ook toepasbaar zullen zijn in bestaande stallen.

Resultaat van dit programma zijn minimaal drie systeemvernieuwingen op het niveau van de houderij met duidelijk perspectief op realisatie en adoptie in de markt, verschillende  ontwerpprincipes die doorontwikkeld zijn tot toepassingen voor bestaande stallen, en minimaal één coherent gebiedsontwerp waarin de moderne pluimveehouderij in harmonie met de omgeving kan produceren.

Het programma bestrijkt vier jaar en richt zich op de pluimveesector, met als eerste focus de primaire legpluimveehouderij.

Links:

Deel dit bericht